Trang chủ / Thành viên hội / VSC TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM

VSC TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM

10/07/2013

VSC TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM 
VIETNAM STEEL CORPORATION 

ĐỊA CHỈ: 91 , Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội 
Điện thoại: 04.8561814 Fax: 04.8561815 
E-mail: Tcty-Thep-Vn@fpt.vn 
ADDRESS: 91, Lang Ha Str., Dong Da District, Ha Noi City 
Tel: 84-4.8561814 Fax: 84-4.8561815 
E-mail: Tcty-Thep-Vn@fpt.vn

LỜI GIỚI THIỆU

Tổng Công ty Thép Việt Nam (VSC) được thành lập theo Quyết định sô .255/TTg ngày 29 tháng 4 năm 1995  của Thủ tướng Chính phủ, là doanh nghiệp sản xuất thép lớn nhất ở Việt Nam. Tổng Công ty có 12 đơn vị thành viên và 16 liên doanh với nước ngoài, hệ thống cơ sở sản xuất và tiêu thụ sản phẩm được phân bổ trên địa bàn .trọng điểm của Việt Nam. Năng lực sản xuất của Tổng Công ty đến năm 2005 sẽ đạt 1,7 triệu tấn sản phẩm dài và 1,1 triệu tấn phôi thép mỗi năm và nhiều sản phẩm khác  

Tổng Công ty Thép Việt Nam hoạt động chủ yếu trong các lĩnh vực : 

• Khai thác quặng sắt than mỡ và các nguyên liệu trợ dung liên quan đến công nghiệp sản xuất thép. 
• Sản xuất thép và các kim loại khác, vật liệu chiu lửa, thiết bị, phụ tùng luyện kim và các sản phẩm thép sau cán. 
• Xuất nhập khẩu các sản phẩm thép và các nguyên nhiên liêu luyện cán thép. 
• Kinh doanh thực hiện các dịch vụ liên quan đến thép, kim loại khác, quặng sắt và các loại vật tư (bao gồm cá thứ liệu) phục vụ cho sản xuất theo, xây dựng, cơ khí sưa chữa, chế tạo máy, phụ tùng và thiết bị v.v... 
• Thiết kế, chế tạo và thi công xây lắp các công trình sản xuất thép và các ngành liên quan khác. 
• Đào tạo và nghiên cứu khoa học kỹ thuật cho ngành san xuất thép và sản xuất vật liệu kim loại 
• Xuất khẩu lao động. 
• Sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng. 
• Dịch vụ khách sạn và các dịch vụ khác.

Chủ Tịch Hội Đồng Quản trị

Tổng Giám Đốc

NGUYỄN KIM SƠN

ĐẬU VĂN HÙNG

INTRODUCTION

Vietnam Steel Corporation (VSC), established under the Decision No 255/TTg dated April 29, 1995 of the Prime Minister, is the VietnamOs biggest steel manufacturing corporation. The VSC includes 12 member companies, 16 joint ventures as well as manufacturing and distribution systems in key localities throughout Vietnam. To the year 2005, VSC plans to have the annual productivity of 1,700,000 tons/year of rolling products, 1,100,000 tons/year of steel billet and other products. 

Vietnam Steel Corporation mainly operates in the fields as follows: 

• Exploitation of iron ore and raw materials for iron and steel industry. 
• Production of steel products, refractory, metal¬lurgical equipments, spare parts and downstream products. 
• Exporting, importing materials for steel making (coking coal, coke, steel scrap...) and steel products. 
• Providing services related to raw materials, secondary materials, machineries, equipment and spare parts. 
• Designing, manufacturing, building and installing facilities serving steel production and other related branches. 
• Training and conducting technical and scientific research for steel and metal materiall production. 
• Dispatching labor resources to overseas. 
• Producing and trading building materials. 
• Hotel business and other services.

CHAIRMAN OF BOM

PRESIDENT

NGUYEN KIM SON

DAU VAN HUNG

ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN

Định hướng phát triển ngành công nghiệp thép Việt Nam là: 

• Phát triển cân đối giữa hạ nguồn (cán, kẻo, gia công sau cán) và thượng nguồn (khai thác quặng sắt, sản xuất gang và phôi thép). 
• Kết hợp đa dạng hóa chủng loại và quy hoạch sản phẩm đáp ứng nhu cầu thị trường với sự phát triển có chọn lọc, hợp lý các sản phẩm thép đặc biệt sử dụng cho chế tạo máy, công nghiệp quốc phòng, giao thông... 
• Phát triển sản xuất thép dựa trên khai thác và sử dụng hợp lý các nguồn tài nguyên trong nước đê đảm bảo hiệu quả kinh tế - xã hội. 
• Sử dụng công nghệ hiện đại, tự động hóa ở mức độ cao với các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật tiên tiến để giảm chi phí bằng việc tiết kiệm nguyên nhiên liệu và đảm bảo các tiêu chuẩn về môi trường. 
• Công nghệ được lựa chọn phải có tính ổn định cao, linh hoạt (dễ cải tạo và hiện đại hóa khi cần thiết) để dần thay thế các công nghệ lạc hậu và không hiệu quả và gây ảnh hưởng xấu đến môi trường. Tổng Công ty Thép Việt Nam trong kế hoạch phát triển tổng thể đã đề ra lộ trình đầu tư phát triển và đổi mới công nghệ cho năm 2005 như sau: 
• Nhà máy cán thép TISSO: Công suất 300.000 tấn/năm gồm có thép dây và thép thanh cho xây dựng. Năm 2005 sẽ đi vào hoạt động. 
• Nhà máy thép tấm lá Phú Mỹ: Công suất 205.000 tấn/năm thép băng cán nguội. Năm 2005 sẽ đi vào hoạt động. Nhà máy thép Phú Mỹ: Công suất 500.000 tấn/năm phôi thép và 400.000 thép cây và cuộn cho xây dựng. Năm 2005 sẽ đi vào hoạt động. 
• Nhà máy thép Liên Chiểu (Đà Năng) : Công suất 250.000 tấn/năm thép cây và cuộn cho xây dựng. Năm 2005 sẽ đi vào hoạt động. 
• Nghiên cứu lập báo cáo khả thi dự án nhà máy sản xuất phôi, công suất 500.000 tấn/năm; nhà máy cán thép tấm nóng công suất 1 ,5 triệu tấn/năm, thép tấm và băng cán nóng, dự án khai thác các mỏ quặng sắt Thạch Khê và Quý Xa, nhà máy thép liên hợp công suất 4,5 triệu tấn/năm. 

INVESTMENT AND DEVELOPMENT

Development orientations of Vietnam steel industry are: 
• Balance development between downstream (rolling, drawing, processing after being rolled) and upstream (iron ore exploitation, pig iron-bil¬let production). 
• Combining diversification of type and products specification to meet the market demand with selective, rational development of special steel products used for machinery engineering, defense industry transportation... 
• Steel production development based on rational exploitation and usage of domestic natural resources to assure positive social- economic impacts. 
• Using technology which is up-to-date, automatic with economic targets, in order to reduce cost by saving fuel-material and to assure environmental standards. Selected technology must be stable, flexible (easily maintained and modernized when necessary), in order to gradually replace out-of-date and ineffective technologies, with adverse effect on environment. Vietnam Steel Corporation, in the Master Development Plan has outlined investment and technology renovation directors for the year 2005, as follows: 
• Rolling Mill of TISCO: Capacity is 300.000 tons/year of bar and wire rods for construction to be operated in 2005. 
• Phu My Flat Steel Mill: Capacity of 205.000 tons/year cold rolled strip to be operated in 2005. 
• Phu My Steel Mill: Capacity of 500.000 tons/year of billet and 400.000 tons/year of bar and wire rods for construction to be operated in 2005. 
• Lien Chieu Rolling Mill (Danang): capacity is 250.000 tons/year of bar and wire rods for construction to be operated in 2005. 
• To study and prepare F/S of billet center with the capacity of 500.000 tons/year; hot strip mill 1,5 million tons/year, Quy Xa and Thach Khe iron ore exploitation mines, integrated steel works with capacity of 4,5 million tons/year.]

KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU

Hoạt động nhập khẩu 

Hàng năm Tổng Công ty Thép Việt Nam nhập vào một khối lượng lớn nguyên liệu. cán thép, các mặt hàng kim khí trong nước chưa sản xuất được hoặc chưa đủ lượng đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trong nước như thép tấm dầy, thép lá các loại, thép hình, thép ống cỡ lớn, thép ống không hàn, thép hợp kim cho cơ khí chế tạo máy, kim loại màu. 

Hoạt động xuất khẩu 

Hàng xuất khẩu chủ yếu là gang đúc và các sản phẩm đúc từ gang, thép xây dựng...[/symple_box] 

IMPORT - EXPORT ACTIVITIES

Import activities 

Every year, VSC imports a large amount of metal products either unavailable locally or unable to meet the needs, such as thick plate, sheet of all kinds, section, large size pipes, seamless pipes spe¬cial steel for machinery, nonferrous metal... 

Export activities 

Main export products are foundary pig iron and other foundary products, construction steel.. 

CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN

1. CÔNG TY GANG THÉP THÁI NGUYÊN 2. CÔNG TY THÉP MIÊN NAM 3. CÔNG TY THÉP ĐÀ NẴNG 4. CÔNG TY THÉP TẤM LÁ PHÚ MỸ 5. CÔNG TY VẬT LIỆU CH!U LỬA TRÚC THÔN 6. CÔNG TY CƠ ĐIỆN LUYỆN KIM 7. CÔNG TY KIM KHÍ HÀ NỘI 8. CÔNG TY KIM KHÍ TP. HÔ CHI MINH 9. CÔNG TY KIM KHÍ MIÊN TRUNG 10. CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ BĂC THÁI 11. Viện LUYỆN KIM ĐEN 12. Trường ĐÀO TẠO NGHỀ CƠ ĐIỆN THÁI NGUYÊN

 CÁC CÔNG TY LIÊN DOANH CÓ GÓP VÔN CỦA TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM

 1.CÔNG TY THÉP VINAKYOEL 
Địa chỉ: Thị trấn Phú Mỹ, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Ria - Vũng Tàu 
Điện thoại: 064.876277 
Fax: 064.876133 
Văn phòng tại TP, Hồ Chí Minh: 21-23 Nguyễn Thị Minh Khai. 
Điện thoại: 08.8244248 Fax: 08.8244221 
Lĩnh vực hoạt động: sản xuất thép tròn: Llo-32mm, thép cây vằn: DlO-D32mm, thép cuộn θ5,5, θ6, θ8mm cho xây dựng. 
Sản lượng hàng năm: 240.000 - 300.000 tấn. 

2. CÔNG TY THÉP VSC - POSCO 
Địa chỉ: Khu 9, Phường Quán Toan, Quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng 
Điện thoại: 031.850100, 031.850124-25 
Fax: 031.850123 
Lĩnh vực hoạt động: sản xuất thép tròn: Llo-32mm, thép cây vằn: D10-D32mm, thép cuộn θ5,5, θ6, θ8mm cho xây dựng. 
Sản lượng hàng năm: 200.000 tấn 

3. CÔNG TY TNHH NATSTEEL. VINA 
Địa chỉ: Phường Cam Giá, TP. Thái Nguyên 
Điện thoại: 0280.832258 
Fax: 0280.832292 
E-mail: duc@natsteelvina.com 
Lĩnh vực hoạt động: sản xuất thép tròn: Ll0-32mm, thép cây vằn: DlO-D32mm, thép cuộn θ5,5, θ6, θ8mm cho xây dựng. 
Sản lượng hàng năm: 120.000 tấn. 

4. CÔNG TY LIÊN DOANH SẢN XUẤT THÉP VINAUSTEEL 
Địa chỉ: Km 9, Phường Quán Toan, Quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng 
Điện thoại: 031.850145 
Fax: 031.850140 
E-mail: vasteelhp@vinausteel.com.vu 
Lĩnh vực hoạt động: sản xuất thép tròn: L 1 0-3 2mm 
Sản lượng hàng năm: 180.000 tấn. 

5. CÔNG TY ÔNG THÉP VIỆT NAM (VINAPIPE) 
Địa chỉ: Km 9, Phường Quán Toan, Quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng 
Điện thoại: 031.850126 
Fax: 031 .5801 14 
Lĩnh vực hoạt động: sản xuất thép các bon hàn điện đen và mạ kẽm có đường kính ngoài: θ21,2- θ4,3mm, thép cây vằn: D1O - D32mm. 
Sản lượng hàng năm: 30.000 tấn. 

6. CÔNG TY LIÊN DOANH TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI ỌUÔC TÊ (IBC) 
Địa chỉ: 34, Lê Duẩn, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh 
Điện thoại: 08.8257750 
Fax: 08.8228562 7. CÔNG TY TNHH CẢNG QUỐC TẾ THI VẢI 
Địa chỉ: 21-23 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh 
Điện thoại: 08. 8821176 
Fax: 08. 8245492 
E-mail: thivaiport@hcm.vun.vu 

8. CÔNG TY GIA CÔNG THÉP VINANIC 
Địa chỉ: 67, Ngô Quyền, TP. Hải Phòng 
Điện thoại: 03 1 .846662 
Fax: 031.837475 
Lĩnh vực hoạt động: Cắt thép lá cuộn ra các loại tấm. 
Sản lượng hàng năm: 30.000 tấn.

MEMBER COMPANIES

1.THAI NGUYEN IRON AND STEEL CORPORATION (TISCO) 
2. SOUTHERN STEEL COMPANY (SSC) 
3. DA NANG STEEL COMPANY 
4. PHU MY FLAT STEEL COMPANY 
5. TRUC THON REFRACTORY MATERIAL COMPANY 
6. METALLURGICAL ELECTRIC - MECHANICAL COMPANY 
7. HA NOI METAL COMPANY 
8. HCMC METAL COMPANY 
9. CENTRAL METAL COMPANY 
10. BAC THAI METAL JOINT-STOCK COMPANY 
11. METALLURGICAL INSTITUTE 
12. THAI NGUYEN ELECTRIC-MECHANICAL AND METALLURGICAL TRAINING COLLEGE

 JOINT VENTURES BETWEEN VSC AND FOREIGN COMPANY

1. VINAKYOEL STEEL LIMITED (VKS) 
Address: Phu My Town, Tan Thanh Dist., Ba Ria - Vung Tau Province Office in ilC.M City: 21-23 Nguyen Thi Minh Khai 
Tel: 08.8244248 
Fax: 08.8244221 
Scope of production: Producing of round bar steel: L10 - L32mm. deformed bar: D10 - D32mm. wire rod: θ5,5, θ6, θ8mm for construction works. 
Annual capacity: 240.000 - 300.000 Ions. 

2. VSC - POSCO STEEL COMPANY 
Address: Khu 9, Quan Toan Ward, Hong Bang Dist., Hai Phong City 
Tel: 031.850100, 031.850124-15 
Fax: 031.850123 
Scope of production:  Producing round bar steel: LI0 - L32mm. deformed bar: D10 - D32mm, wire rod:   θ5.5.   θ6. . θ8mm for construction works. 
Annual capacity: 200.000 tons. 

3. NATSTEEL. VINA COMPANY 
Address: Cam Gia ward, Thai Nguyen City 
E-mail: duc@natsteelvina.com 
Scope of production: Producing of round bar steel: 1.10 - L32mm, deformed bar: D10 - D32mm. wire rod: θ5.5. θ6.  θ8nm for construction works. 
Annual capacity: 120.000 tons. 

4. VINAUS TEEL STEEL JOINT COMPANY 
Address: Km9, Quan Toan Ward, Hong Bang Dist.. Hai Phong City 
Tel: 031.850145 
Fax: 031.850140 
E-mail: vasteelhp@vinausteel.com.vn 
Scope of production:   Producing round bar steel: L10-L32mm 
Annual capacity: 180.000 tons. 

5. VIETNAM STEEL PIPE COMPANY 
Address: Km 9. Quan Toan Ward. Hong Bang Dist., Hai Phong City 
Scope of production: Producing galvanized and black electric welded carbon steel pipes with out-side diameter: θ21.2 - θ114,3mm, deformed bar: D10 - 32mm. 
Annual capacity: 30.000 ions. 

6. INTERNATIONAL BUSINESS CENTRE 
Address: 34,  Le Duan. Dist. I. HCM City 
Tel: 08.8257750 
Fax: 08.8228562 

7. THI VAI INTERNATIONAL PORT COMPANY.LTD  
Address: 21-23 Nguyen Thi Minh Khai. Dist. I. 
E-mail: thivaiport@hcm.vnn.vn 

8. VINAMC STEEL PROCESSING COMPANY 
Address: 67 Ngo Quyen. Hai Phong City 
Tel: 0311.846662 
Scope of production: Cutting steel coil sheets. 
Annual capacity: 30.000 tons.

CÁC CÔNG TY LIÊN DOANH VỚI CÔNG TY THÉP MIỀN NAM

 1. CÔNG TY POSVINA 
Điện thoại: 04.89665 17 - 896 1447 
Fax: 04.8966040 
Sản xuất thép mạ kẽm, mạ màu dạng cuộn và tấm. '

2. CÔNG TY NIPPOVINA 
Điện thoại: 04.8728493 - 8729822 
Fax: 04.8728493 
Sản xuất tôn mạ kẽm và tôn sơn màu. 

3. CÔNG TY TÔN PHƯƠNG NAM 
Điện thoại: 061.836614 - 836457 
Fax: 061.836698 
Sản xuất tôn mạ kẽm và mạ màu. 

4. CÔNG TY SẢN XUẤT SẢN PHẨM MẠ CÔNG NGHIỆP VINGAL 
Điện thoại: 061.836661 
Fax: 061.836726 
Sản xuất cột điện mạ kẽm, tháp truyền tải, tấm chắn an toàn, ống và các sản phẩm mạ công nghiệp khác. 

5. CÔNG TY SẢN XUẤT GIA CÔNG DỊCH VỤ THÉP SÀI GÒN 
Điện thoại: 061.833001 - 833783 
Fax: 061 .835 1 35 
Cắt thép lá cuộn ra thép có kích thước khác nhau theo yêu cầu. 

6. CÔNG TY THÉP TÂY ĐÔ 
Điện thoại: 071.841822 
Fax: 071.841932 
Sản xuất thép thanh cán nóng và vằn. 

7. CÔNG TY CƠ KHÍ VIỆT - NHẬT 
Điện thoại: 031.850769 - 850770 
Fax: 031.850768 
Sản xuất các sản phẩm đúc cho cơ khí, công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng và quốc phòng. 

8. CÔNG TY VẬT LIỆU CHỊU LỬA NAM ƯNG 
Điện thoại: 061.832370 
Fax: 061.832551 
Sản xuất tấm chịu nhiệt dùng cho thùng rót thép trung gian, công nghệ đúc thép liên tục.

JOINT VENTURES OE SOUTHERN STEEL COMPANY

1. POSVINA CO. LTD. 
Tel: (04) 8966517- 8961447 
Fax:(04) 8966040 
Produce galvanized and coloured coils and sheets. 

2. MPPOVINA CO. LTD. 
Tel: (04) 8728493 - 8729822 
Fax: (04) 8728493 
Produce coloured and galvanized coils and sheets. 

3. SOUTHERN STEEL SHEET CO. LTD. 
Tel: (061) 836614 – 836457 
Fax: (061) 836698 
Produce galvanized and coloured coils and sheets.. 

4. VINGAL INDUSTRIES CO. LTD. 
Tel: (061) 836661 
Fax: (061) 836726 
Produce galvanized electricity poles transmission towers, guardrails, pipes and other industrial galvanized products. 

5. SAIGON STEEL PROCESSING 
Tel: (061) 833001 - 833783 
Fax: (061) 835135 
Cutting and splitting steel coil into sheets of different dimension upon order. 

6. TAY DO STEEL CO. LTD. 
Tel: (071) 841822 
Fax: (071) 841932 

Produce hot rolled deformed bars flO - f25, wire rods of 6 – 10 

7. VIETNAM - JAPAN MECHANICAL CO. LTD. 
Tel: (031) 850769 - 850770 
Fax: (031) 850768 
Produce casting products for mechanical, industrial, agricultural, construction and defense areas. 

8. SOUTHERN EAGLE REFRACTORY CO. LTD. 
Tel: (061) 832370 
Fax: (061) 832551 
Produce insulating boards for tundish in continuous casting technology.