Trang chủ / Thành viên hội / TISCO CÔNG TY GANG THÉP THÁI NGUYÊN

TISCO CÔNG TY GANG THÉP THÁI NGUYÊN

10/07/2013

TISCO CÔNG TY GANG THÉP THÁI NGUYÊN 
THAI NGUYEN IRON AND STEEL CORPORATION 

ĐỊA CHỈ: Phường Cam Giá, Thành phố Thái Nguyên 
Điện thoại: 0280.832110 - 832236 Fax: 0280.832056 
ADDRESS: Cam Gia Ward, Thai Nguyen City 
Tel: 84-280.832110 - 832236 Fax: 84-280.832056

PHẠM VI HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH

* Khai thác, tuyển chọn quặng sắt, than và các nguyên liệu khác. 
* Sản xuất than cốc và các sản phẩm hóa chất. 
* Sản xuất gang, hợp kim sắt, thép thỏi, thép cán các loại 
* Gia công kim loại. 
* Sản xuất vật liệu chịu lửa và vật liệu xây dựng. 
* Sản xuất ôxy, đất đèn, hồ điện cực. 
* Chế tạo, thi công các công trình và thiết bị công nghiệp luyện kim. 
* Sửa chữa máy móc và thiết bị.

SCOPE OF PRODUCTION AND BUSINESS

* Exploitating and beneficating iron ore, coal and other products. 
* Production of coking coal and chemical products. 
* Iron making, ferro-alloy, casting and rolling Metal processing. 
* Manufacturing heat- resistant materials and construction materials. 
* Production of oxygen processing, calcium carbide, electrode paste. 
* Manufacture of metallurgical and industrial equipment. 
* Repairing machineries equipment and facilities. 
* Production of refractory and building materials.