Trang chủ / Thành viên hội / SSC CÔNG TY THÉP MIÊN NAM

SSC CÔNG TY THÉP MIÊN NAM

10/07/2013

SSC CÔNG TY THÉP MIÊN NAM
SOUTHERN STEEL COMPANY 

ĐỊA CHỈ: 56, Thủ Khoa Huân, Quận 1 , TP Hồ Chí Minh 
Điện thoại: 08.8291539 Fax: 08.8296301 
ADDRESS: 56, Thu Khoa Huân, Dist. 1 , HCM City 
Tel: 84-8.8291539 Fax: 84-8.8296301

PHẠM VI HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH

● Sản xuất và kinh doanh các loại thép các bon thấp và trung bình, thép hợp kim thấp độ bền cao dạng cuộn, thanh và vằn, thép góc, thép chữ U dùng cho xây dựng, chế tạo cơ khí, kẻo dây, chế tạo bu lông, ốc vít và que hàn. 
● Sản xuất và kinh doanh các loại dây thép, lưới thép, đinh, hợp kim sắt, tôn tráng kẽm và sơn
● Sản phẩm: • Thép cuộn θ6 - θ 8mm • Thép thanh trơn và vằn θ9 - θ32mm • Thép hình 20 x 20 ~ 75 x 75

SCOPE OF PRODUCTION AND BUSINESS

● Producing and selling low and medium carbon steels, low alloy high strength steel in coil, plain and deformed bars, angles, channels used for construction, mechanic engineering, drawing bolts - nuts and welding electrode production. 
● Producing and selling WR nets, nails, ferro -alloys, galvanized and coloured sheets, steel pipes, processing and providing cutting - split¬ting services. 
● Products: • Wire rods: θ6 - θ8mm • Plain and deformed bars: θ9 - θ32mm • Section bar: 20 x 20 - 75 x 75