Trang chủ / Tin tức chung / Sản xuất sắt hoàn nguyên trực tiếp năm 2016

Sản xuất sắt hoàn nguyên trực tiếp năm 2016

TS NGUYỄN VĂN SƯA 20/11/2017

Theo thống kê của Midrex Technologies, Inc., sản lượng sắt hoàn nguyên trực tiếp (Direct Reduced Iron - DRI) năm 2016 của thế giới là 72,8 triệu tấn;  tăng ít chút so với năm 2015 (72,64 triệu tấn).

The world production of direct reduced iron in 2016

TS NGUYỄN VĂN SƯA
Hiệp hội Thép Việt Nam

Sản phẩm DRI gồm sắt xốp (Sponge Iron - SI) và sắt đóng bánh nóng (Hot Briquetted Iron - HBI, hình 1). 

Sắt hoàn nguyên trực tiếp (hình 2) chủ yếu được sản xuất theo công nghệ Midrex (64,8 %). Tiếp theo là công nghệ lò quay bằng than (17,5 %), HYL (17,4 %) và cuối cùng là công nghệ hoàn nguyên bằng khí khác (0,3 %). 

Sản lượng DRI theo công nghệ lò đứng (MIDREX và HYL) năm 2016 là 59,8 triệu tấn; chiếm tới 82,2 % tổng sản lượng DRI của thế giới (hình 3).

Sản xuất nhiều DRI nhất trong năm 2016 (hình 4) là khu vực Trung Đông; chiếm 34,19 % tổng sản lượng DRI của thế giới. Tiếp theo là Châu Á/Châu Đại Dương (19,18 %); Mỹ Latin (9,19 %); CIS/Đông  Âu  (5,70  %);  Bắc  Mỹ  (3,20  %); Cận Sahara Châu Phi (0,70 %) và cuối cùng là Tây Âu (0,60 %). Sản lượng DRI của thế giới theo từng năm được nêu trên hình 5. 

Hình 4. Sản lượng DRI năm 2016 theo khu vực

Hình 5. Sản lượng DRI theo từng năm

Nhóm 5 nước sản xuất nhiều DRI năm 2016 là Ấn Độ (18,47 triệu tấn); Iran (16,01 triệu tấn); Saudi Arabia (5,89 triệu tấn); Nga (5,70 triệu tấn) và Mexico (5,31 triệu tấn). Sản lượng của 5 nước này năm 2016 là 51,38 triệu tấn; chiếm tới 71 % tổng sản lượng DRI của thế giới.

Hình 6. Số lượng thương mại quốc tế DRI

Số lượng thương mại quốc tế DRI trong các năm được nêu trên hình 6. Các nhà cung cấp DRI chính là: Nga (trên 2 triệu tấn), Trimiđa, Malaysia (hơn 300.000 tấn), Venezuela (hơn 100.000 tấn). Nước Mỹ mới đưa nhà máy HBI ở Texas vào hoạt động cũng trở thành nhà cung cấp DRI. Các nhà nhập khẩu chính: Mỹ và Italia là các nhà nhập khẩu DRI lớn nhất thế giới. Hai nước này nhập khẩu tới một nửa số DRI thương mại quốc tế. Ngoài ra, các nước nhập khẩu DRI khác gồm Đức, Mexico, Bồ Đào Nha, Saudi Arabia, Hàn Quốc, Tây Ban Nha và Thổ Nhĩ Kỳ. Mua bán DRI giữa các nước Trung Đông cũng đạt tới hàng triệu tấn/năm. Mexico nhập khẩu tới hơn nửa triệu tấn trong khi sản xuất trong nước rất nhiều (5,31 triệu tấn).

Hình 7. Vận tải trong thương mại DRI

Thương mại quốc tế DRI chủ yếu bằng đường biển. Còn lại là đường bộ (hình 7). Trong khối ASEAN: Malaysia có 2 nhà máy MIDREX và 1 nhà máy HYL với tổng công suất thiết kế 3,4 triệu tấn/năm nhưng hiện nay chỉ có 1 nhà máy MIDREX là hoạt động. Indonesia có nhà máy HYL ở Krakatau 1,35 triệu tấn/năm nhưng nay chỉ hoạt động cầm chừng. Việt Nam cũng có 3 nhà máy DRI với tổng công suất thiết kế 250.000 tấn/năm nhưng vẫn chưa hoạt động ổn định.