Trang chủ / Thành viên hội / CÔNG TY THÉP TẤM LÁ PHÚ MỸ

CÔNG TY THÉP TẤM LÁ PHÚ MỸ

10/07/2013

CÔNG TY THÉP TẤM LÁ PHÚ MỸ 
PHU MY FLAT STEEL COMPANY 

ĐỊA CHỈ: Khu công nghiệp Phú Mỹ 1, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Ria - Vũng Tàu 
Điện thoại : 064.921457 - Fax: 064.921458 Văn phòng tại TP, Hồ Chí Minh 
Địa chỉ: Phòng 702~ 34 Lê Du ẩn, Quận 1 TP Hồ Chí Minh 
Điện thoại: 08.8273729 Fax: 08.8273730 

ADDRESS: IPZ PhuMy 1 , Tan Thanh Dist., Ba Ria - Vung Tâu Province 
Tel: 84-64.921457 - Fax: 84-64.921458 
Office: 702134 Le Du an, District 1 , HCM City 
Tel: 84-8.8273729 Fax: 84-8.8273730

PHẠM VI HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH 

Sản xuất kinh doanh các loại thép tấm, thép lá.

SCOPE OF PRODUCTION AND BUSINESS

 Producing and trading all kinds of CRC, HRC.