Trang chủ / Thành viên hội / CÔNG TY KIM KHÍ HỒ CHÍ MINH

CÔNG TY KIM KHÍ HỒ CHÍ MINH

10/07/2013

CÔNG TY KIM KHÍ HỒ CHÍ MINH 
HCMC METAL COMPANY 

ĐỊA CHỈ: Lầu 1 , số 8 đường Lê Duẩn, Quận 1 , TP. Hồ Chí Minh 
Điện thoại: 08.8294623 - 08.8230078 Fax: 08.8290403 
ADDRESS: lst Floor, 8 Le Du an, Dist. 1, Ho Chi Minh City 
Tel: 84-8.8294623 ; 84-8.8230078 Fax: 84-8.8290403

PHẠM VI HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH

● Kinh doanh các mặt hàng kim khí, bao gồm: kim loại đen, kim loại màu, vật liệu hàn, gang, fe rô, khung kho…
● Kinh doanh các dịch vụ về giao nhận, vận chuyển, kho bãi nhà xưởng, các hoạt động phụ trợ sản xuất kinh doanh và các dịch vụ, đại lý, ký gìn các mặt hàng thuộc phạm vi lánh doanh của công ty.

COPE OF PRODUCTION AND BUSINESS

 ● Metal trading such as ferrous and non-fenous metals, welding materials, pig iron, feno alloys, warehouse steel structure, etc... 
● Trading and providing services such as: trans- portation, delivery, warehouse, and supporting services (sales agency, consignment of goods), etc…