Trang chủ / Thành viên hội / CÔNG TY CƠ ĐIỆN LUYỆN KIM

CÔNG TY CƠ ĐIỆN LUYỆN KIM

10/07/2013

CÔNG TY CƠ ĐIỆN LUYỆN KIM 
METALLURGICAL ELECTROL MECHANICAL COMPANY 

  

ĐỊA CHỈ: Phường Cam Giá TP. Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên 
Điện thoại: 0280.832407 Fax: 0280.833463 
 

PHẠM VI HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH  

● Khai thác đá các loại phục vụ các ngành công nghiệp, xây dựng và giao thông. Sản lượng 200.000 m3/năm. 
● Chuyên sản xuất xi măng mác PCB30, PCB40 phục vụ trong xây dựng và giao thông. Công suất 30.000 tan/năm. 
● Sửa chữa, lắp đặt các thiệt bị luyện kim và khai khoáng. 
● Xây dựng sửa chữa các công trình công nghiệp và dân dụng. 
● Chế tạo, lắp đặt. sửa chữa kết cấu thép các công trình công nghiệp và dân dụng. 
● Xây mới và sửa chữa các loại lò công nghiệp. 
●  Lắp đặt, sửa chữa các loại đường ống dân dụng và công nghiệp với mọi áp lực. 
● Đại tu sửa chữa: lắp đặt động c(y điện Cao hạ thế công suất đến 2500 Kw điện thế 6KV. 
● Xây lắp các đường day và trạm biến thế điện 35KV. 
● Sửa chữa: trung đại tu các máy biến thế lò điện và máy biến thế. Công suất máy đến 50.000 KVA, điện thế đến 110 KV. 
● Chỉnh rơle và kiểm định các thiết bị điện cao: hạ thế