Hiệu quả của việc sử dụng quặng cầu viên cho sản xuất gang lò cao ở Việt Nam

Hiệu quả của việc sử dụng quặng cầu viên cho sản xuất gang lò cao ở Việt Nam

The effect of using spherical iron ore pellets for production of cast iron in Vietnam blast furnace TS NGHIÊM GIA Hội KHKT Đúc-Luyện kim Việt Nam Email: nghiemgia53@gmail.com Số liệu về quặng sắt các tỉnh miền núi phía Bắc cho thấy trữ lượng quặng sắt manhetit các tỉnh Yên Bái, Phú Thọ, Tuyên Quang, Hà Giang…khá […]