Fuelsave: giải pháp tối ưu hóa nhiệt cho lò cán thép

Fuelsave: giải pháp tối ưu hóa nhiệt cho lò cán thép

Fuelsave: efficient energy optimization in steel reheat furnace METALFILTRATION LTD. Cuộc khủng hoảng kép Covid-19 đã làm trật tự thế giới bị đảo lộn, doanh nghiệp (DN) muốn tồn tại cần tối ưu mọi nguồn lực, làm phong phú nguồn cung cấp và cắt giảm chi phí đầu vào thấp nhất. Xét riêng ngành cán […]