Sản lượng gang thế giới năm 2017

Sản lượng gang thế giới năm 2017

The world cast iron production in 2017 TS NGUYỄN VĂN SƯA Hiệp hội Thép Việt Nam   Theo Hiệp hội Thép thế giới, sản lượng gang thế giới năm 2017 đạt 1.174,7 triệu tấn; tăng nhẹ 1,1% so với năm 2016. Sản lượng gang của thế giới giai đoạn (2010 – 2017) được nêu trên […]

Kiểm điểm công tác của BCH Hội KHKT Đúc- Luyện kim Việt Nam nhiệm kỳ VI (2013 – 2018)

VI term’s Committee report of VFMSTA (2013-2018)  BAN CHẤP HÀNH Ban chấp hành Hội KHKT Đúc – Luyện kim Việt Nam nhiệm kỳ VI có 55 ủy viên, Ban Thường vụ hội có 11 ủy viên. Trong nhiệm kỳ VI, hoạt động của BCH và Ban Thường vụ vẫn duy trì đều đặn, hàng năm […]

Điều chỉnh chương trình đào tạo của Viện KH&KT vật liệu theo hướng hội nhập quốc tế

Điều chỉnh chương trình đào tạo của Viện KH&KT vật liệu theo hướng hội nhập quốc tế

To renew the training program of the School of Materials Science and Engineering, HUST  VIỆN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VẬT LIỆU Trường ĐHBK HN  I. BỐI CẢNH CÔNG NGHIỆP VÀ LUYỆN KIM THẾ GIỚI Kể từ sau khủng hoảng kinh tế thế giới vào những năm 1970 ngành thép nói riêng và ngành luyện kim […]