DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH, BAN THƯỜNG VỤ
HỘI KHKT ĐÚC – LUYỆN KIM VIỆT NAM NHIỆM KỲ VII (2018-2023)

(Theo Quyết định số:  490/QĐ-LHH VN ngày 14/5/2018 của VUSTA và
Quyết định số 02A:2020- QĐ /KHKTĐLKVN ngày 20 /4/2020 của VFMSTA).

Số
TT
HỌ VÀ TÊN ĐƠN VỊ CÔNG TÁC CHỨC DANH TRONG HỘI
BAN THƯỜNG VỤ
1 KS. Phạm Chí Cường
Phamchicuong1912@gmail.com
VFMSTA Chủ tịch Danh dự
2 ThS. Chu Đức Khải VFMSTA Chủ tịch
3 Dr. Nguyễn Văn Sưa Chủ tịch Hội KHKT ĐLK HN Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký
4 PGS-TS Đào Hồng Bách Viện trưởng Viện KTVL- ĐHBK HN Phó Chủ tịch kiêm TBT Tạp Chí CNKL
5 ThS.Đinh Quốc Thái
thaidq@vnsteel.vn
Nguyên Phó TGĐ TCTy Thép VN Phó Chủ tịch  kiêm Trưởng ban Kiểm tra
6 TS. Đào Duy Anh Viện trưởng Viện KHCN Mỏ-Luyện kim Ủy viên
Ban Thường vụ
7 KS. Hoàng Ngọc Diệp Chủ tịch Hội KHKT Đ-LK Thái Nguyên Ủy viênBan Thường vụ
8 TS. Nguyễn Văn Hải
ifphcm@gmail.com
Viện trưởng Viện Đào tạo Nâng cao-Tp HCM Ủy viên
Ban Thường vụ
9 GS.TS. Đỗ Minh Nghiệp ĐHBK HN Ủy viên
Ban Thường vụ
10 PGS-TS. Đào Minh Ngừng ĐHBK HN Ủy viên
Ban Thường vụ
11 KS. Trịnh Văn Tuệ TGĐ-TCTy Vinacomin Ủy viên
Ban Thường vụ
12 PGS-TS. Nguyễn Văn Tư Chủ tịch Hội Nhiệt luyện ĐHBK HN Ủy viên
Ban Thường vụ
13 Nguyễn Xuân Sơn Chủ tịch HĐQT – TGĐ SADAKIM – VnSteel Ủy viên
Ban Thường vụ
14 Nguyễn Thanh Việt Chủ tịch Hội KHKT Đúc-Luyện kim Đà Nẵng Ủy viên
Ban Thường vụ

BAN CHẤP HÀNH

15 Hồ Nghĩa Dũng Chủ tịch Danh dự Hiệp hội Thép VN Ủy viên
Ban Chấp hành
16 Trần Tuấn Dương TGĐ Hòa Phát Group Ủy viên
Ban Chấp hành
17 Nguyễn Xuân Tiến Tổng Giám đốc C/ty CP Thép Thủ Đức Ủy viên
Ban Chấp hành
18 Nguyễn Phụng Hiền Nguyên GĐ C/ty CP Thép Thủ Đức Ủy viên
Ban Chấp hành
19 Huỳnh Công DuDu.hc@vicasasteel.com Tổng Giám đốc C/ty CP Thép Biên Hòa Ủy viên
Ban Chấp hành
20 Lê Văn Cam Nguyên TGĐ C/ty CP Thép Biên Hòa Ủy viên
Ban Chấp hành
21 ThS Nguyễn Quang Dũng Viện trưởng Viện LKĐ Ủy viên
Ban Chấp hành
22 KS. Lại Văn Đàm C/ty CKXD Đông Anh Ủy viên
Ban Chấp hành
23 TS. Nguyễn Đại Đoàn Hội ĐLK HCM Ủy viên
Ban Chấp hành
24 KS. Tăng HồngNgocson58@gmail.com C/ty TNHH Cơ khí Đúc Sông Hậu Ủy viên
Ban Chấp hành
25 KS. Phạn Mạnh Hùng GĐ n/m Luyện Gang – TISCO Ủy viên
Ban Chấp hành
26 KS. Phạm Bá Kiêm VFMSTA Ủy viên BCH – GĐ TT CGCN
27 PGS-TS Phạm Mai Khánh Viện CNVL ĐHBK HN Ủy viên
Ban Chấp hành
28 TS. Lưu Trung MạnhCarbongroupvn@gmail.com GĐ C/ty TNHH Đầu tư Carbon VN UV BCH – Trưởng Ban QHQT
29 GS-TS Đinh Quảng Năng ĐHBK HN Ủy viên
Ban Chấp hành
30 KS. Nguyễn Trung Nguyên Ban KT Vinacomin Ủy viên
Ban Chấp hành
31 PGS-TS. Tô Duy Phương PCT-TTK Hội ĐLK HN Ủy viên
Ban Chấp hành
32 KS. Đào Châu Sơn PCT-TTk Hội ĐLK HCM Ủy viên
Ban Chấp hành
33 Đoàn Đình Phương
phuongdd@ims.vast.ac.vn
Viện trưởng Viện KH Vật liệu – Viện HL KHCN VN Ủy viên
Ban Chấp hành
34 KS. Nguyễn Văn Tấn Tcty thép Đana-Úc Ủy viên
Ban Chấp hành
35 KS. Hồ Nghĩa Tín Tcty thép Đana-Ý Ủy viên
Ban Chấp hành
36 GS-TSKH Nguyễn Văn Thái ĐHBK HN Ủy viên
Ban Chấp hành
37 Mr. Phạm Hùng Thái GĐ C/ty DISOCO Ủy viên
Ban Chấp hành
38 GS-TS Trương Ngọc Thận ĐHBK HN Ủy viên
Ban Chấp hành
39 TS. Trần Viết Thường Hiệu trưởng Trường CĐCKLK Thái Nguyên Ủy viên
Ban Chấp hành
40 Mr. Đỗ Duy Thái TGĐ Thép Việt Group Ủy viên
Ban Chấp hành
41 TS. Đỗ Hồng Nga Chuyên viên Chính Vụ KHCN Bộ Công Thương Ủy viên
Ban Chấp hành
42 Nguyễn Tiến Tài
tainvcn@yahoo.com.vn
Phó Viện trưởng Viện Công nghệ – TCTy VEAM Ủy viên
Ban Chấp hành
43 Đổng Trọng Nghĩa
trongnghia@veamfoundry.vn
Giám đốc Chi nhánh VEAM HCM – N/m Đúc số 1 Ủy viên
Ban Chấp hành
44 Nguyễn Ngọc Hùng
Ngochung68@hameco.com.vn
Tổng Giám đốc HAMECO Ủy viên
Ban Chấp hành
45 Trang Thị Thu Hà Chánh VP VSA Ủy viên
BCH, Chánh VP VFMSTA
46 Trần Ngọc Tú
Maycasting@gmail.com
Giám đốc C/ty TNHH Đúc Tháng 5 (May Casting) Ủy viên
Ban Chấp hành
47 Nghiêm Xuân Đa Chủ tịch VSA Ủy viên
Ban Chấp hành