TRONG SỐ NÀY

Sự kiện & tin tức
Phạm Chí Cường: Quá trình 50 năm hình thành và phát triển của Hội KHKT Đúc – Luyện kim Việt Nam
Nguyễn Đức Khiển: Khoa học và công nghệ phải thực sự là quốc sách hàng đầu để phát triển
Nguyễn Văn Sưa: Hội thảo quốc tế 2016 “Các công cụ quản lý để vận hành hoàn hảo”
Bùi Anh Hòa: Hội thảo “Sử dụng hiệu quả và tiết kiệm năng lượng trong luyện thép lò điện hồ quang”
Nguyễn Văn Sưa: Ngành công nghiệp thép Việt Nam quý I năm 2016
Nguyễn Văn Sưa: Sản lượng gang thế giới năm 2015
Công nghệ, thiết bị và vật liệu mới
Đào Hồng Bách: Công nghệ sản xuất bột Hàn nóng chảy hệ Mn-Si cao với việc sử dụng quặng Mn Việt Nam
Shou-Mei XIONG, Zhi-Peng GUO, Cheng BI, Meng-Wu WU and Man-Hong YANG: Mô hình hóa và mô phỏng số quá trình đúc áp lực của hợp kim manhê
Công trình nghiên cứu
Nguyễn Kim Thiết, Đinh Tiến Thịnh: Giản đồ trạng thái E-pH hệ Ni-S-H2O trong điện phân sunfit niken
Đào Tuấn Nguyên, Kim Xuân Lộc, Chu Đại Tuấn, Lại Vĩnh Hải, Bùi Ngọc Quang, Vũ Hữu Hưng: Nghiên cứu nấu luyện và chế tạo thỏi đúc hợp kim nhôm B96u-1 bằng công nghệ đúc bán liên tục cho một số ứng dụng đặc biệt
Lê Thị Chiều, Phạm Mai Khánh: Cơ chế hóa bền của thép austenit mangan cao
Môi trường
Nguyễn Đức Khiển: Thực hiện nghiêm túc luật và các quy định về môi trường là biện pháp hữu hiệu để phát triển
bền vững