TRONG SỐ NÀY

Sự kiện
2 Phạm Chí Cường: Bài phát biểu chào mừng Hội nghị Đúc châu á (AFC – 13) tại Hà Nội, Việt Nam
3 Ban tổ chức AFC – 13: Công bố báo chí
4 Nguyễn Hữu Dũng: Chào mừng Hội nghị Đúc châu á lần thứ 13
Tin tức
7 Nguyễn Văn Thái: Ngành công nghiệp Đúc Việt Nam
12 Nguyễn Văn Sưa: Ngành công nghiệp thép Việt Nam 9 tháng đầu năm 2015
TÓM TẮT CÔNG TRÌNH HỘI NGHỊ AFC13
17 Đỗ Minh Nghiệp, Đào Minh Ngừng, Phạm Quang: Phân ban 1. Vật liệu tiên tiến. Mô hình hóa và mô phỏng số
20 Tô Duy Phương, Bùi Anh Hòa, Đoàn Đình Phương: Phân ban 2. Gang và thép đúc
24 Trương Ngọc Thận, Phạm Văn Tích, Dương Ngọc Bình: Phân ban 3. Đúc kim loại và hợp kim màu
26 Phùng Tố Hằng, Nguyễn Văn Chương, Nguyễn Hà Tuấn: Phân ban 4. Nhiệt luyện và xử lý bề mặt
28 Nguyễn Văn Thái, Nguyễn Hữu Dũng, Phạm Mai Khánh: Phân ban 5. Khuôn, vật liệu khuôn và tạo mẫu nhanh
31 Đinh Quảng Năng, Nguyên Hồng Hải, Trần Đức Huy: Phân ban 6. Thiết bị, công nghệ và sản xuất đúc
Công trình nghiên cứu
33 Lê Hồng Duyên, Phạm Đức Thắng, Ngô Huy Khoa: Nghiên cứu định hướng hướng quá trình thủy luyện tinh quặng Sunfua đồng-niken theo phương pháp Albion
38 Nguyễn Minh Đức, Phạm Thảo, Trần Quốc Lập: Ảnh hưởng của nhiệt độ ép nóng đến tính chất của compozit Cu-TiC-kim cương
42 Trần Xuân Tiến, Đào Hồng Bách, Nguyễn Khải Hoàn: Xác định vùng ngưng tụ trong khuôn tươi cát – sét bằng phương pháp mô phỏng số
47 Đỗ Hồng Nga: Thành phần vật chất và khảo sát chế độ nung quặng tinh graphit Bảo Hà