SSC CÔNG TY THÉP MIÊN NAM
SOUTHERN STEEL COMPANY

ĐỊA CHỈ: 56, Thủ Khoa Huân, Quận 1 , TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.8291539

Fax: 08.8296301

ADDRESS: 56, Thu Khoa Huân, Dist. 1 , HCM City

Tel: 84-8.8291539

Fax: 84-8.8296301

PHẠM VI HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH

● Sản xuất và kinh doanh các loại thép các bon thấp và trung bình, thép hợp kim thấp độ bền cao dạng cuộn, thanh và vằn, thép góc, thép chữ U dùng cho xây dựng, chế tạo cơ khí, kẻo dây, chế tạo bu lông, ốc vít và que hàn.

● Sản xuất và kinh doanh các loại dây thép, lưới thép, đinh, hợp kim sắt, tôn tráng kẽm và sơn

● Sản phẩm:

• Thép cuộn θ6 – θ 8mm

• Thép thanh trơn và vằn θ9 – θ32mm

• Thép hình 20 x 20 ~ 75 x 75

SCOPE OF PRODUCTION AND BUSINESS

● Producing and selling low and medium carbon steels, low alloy high strength steel in coil, plain and deformed bars, angles, channels used for construction, mechanic engineering, drawing bolts – nuts and welding electrode production.

● Producing and selling WR nets, nails, ferro -alloys, galvanized and coloured sheets, steel pipes, processing and providing cutting – split¬ting services.

● Products:

• Wire rods: θ6 – θ8mm

• Plain and deformed bars: θ9 – θ32mm

• Section bar: 20 x 20 – 75 x 75

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.