KHOA CƠ KHÍ ĐẠI HỌC BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG
THE FACULTY OF MECHANIC DANANG UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

ĐIẠ CHỈ: 54, Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu Thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 0511.842741

Fax: 0511.842771

E-mail: E-mail: khoacokhi@ud.edu.vn

ADDRESS: 54. Nguyen Luong Bang. Lien Chieu Dist., Da Nang City

Tel: 84-511 842741

Fax: 84-511 842771

E-mail: khoacokhi@ud.edu.vn

GIỚI THIỆU

Khoa Cơ khí được thành lập tháng 7 năm 1975

• Ban Lãnh đạo Khoa Cơ khí thời kỳ từ 1995 -2005

Chủ nhiệm Khoa PGS TS Đào Xuân Tùy

• Các phó chủ nhiệm Khoa:

KS.GVC. Nguyễn Ngọc Diệp

TS. Đinh Minh Diệm

TS Nguyễn Hoàng Việt

• Thời kỳ 2005 – nay

Chủ nhiệm Khoa TS Đinh Minh Diệm

• Các phó chủ nhiệm Khoa

ThS Châu Mạnh Lực

ThS. Nguyễn Đặc Lực

 NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO

• Cơ khí Chế tạo máy

• Cơ khí Động lực

• Luyện & Cán thép

• Đúc & Nhiệt luyện

 KẾT QUẢ ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

• Tiến sĩ: 07

• Thạc sĩ: 33

• Kỹ sư: 3.500

• Đề tài NCKH cấp Nhà nước: 01

• Đề tài NCKH cấp Bộ: 25

 HỢP TÁC QUỐC TẾ

• Quan hệ hợp tác với Viện Đại học Bách khoa quốc gia Grenoble (INPG), Cộng hòa Pháp.

• Quan hệ hợp tác với Trường Đại học Công nghệ (ETS), Canada.

INTRODUCTION

The faculty of Mechanic was founded in the Juillet 1975.

• Leadership of periods 1995 – 2005

Dean: Prof. Dr. Tran Xuan Tuy

• Vice Dean:

Eg. Nguyen Ngoc Diep

Dr. Dinh Minh Diem

Dr. Nguyen Hoang Viet

• 2005 up to now:

Dean: Dr. Dinh Minh Diem

• Vice Dean:

MA. Chau Manh Luc

MA. Nguyen Dac Luc

 BRANCHES TO TRAIN

• Mechanical Engineering

• Auuto & Internal Combustion Engine

• Metallurgy & Laminate Steel

• Found & Thremal Treatment

 RESULTS OF TRAINING & RESEARCH OF SCIENCE

• Engineer: 3.500

• National themes of rsearch: 01

• Ministerial themes of rsearch: 25

 INTERNA HONAL RELAI IONS

• Grenoble Institute of National Politechnic (INP(i). Republique France.

• Montrean College Technology (ETS). Canada.

Share...Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Digg thisShare on LinkedIn0Pin on Pinterest0

Bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và thuộc tính sau: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>