CÔNG TY CƠ ĐIỆN LUYỆN KIM
METALLURGICAL ELECTROL MECHANICAL COMPANY

 

ĐỊA CHỈ: Phường Cam Giá TP. Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Điện thoại: 0280.832407
Fax: 0280.833463

ADDRESS: Cam Gia Thai Nguyen Cây, Thai Nguyen Province
Tel: 84-280.832407
Fax: 84-280.833463

PHẠM VI HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH

 ● Khai thác đá các loại phục vụ các ngành công nghiệp, xây dựng và giao thông. Sản lượng 200.000 m3/năm.

● Chuyên sản xuất xi măng mác PCB30, PCB40 phục vụ trong xây dựng và giao thông. Công suất 30.000 tan/năm.

● Sửa chữa, lắp đặt các thiệt bị luyện kim và khai khoáng.

● Xây dựng sửa chữa các công trình công nghiệp và dân dụng.

● Chế tạo, lắp đặt. sửa chữa kết cấu thép các công trình công nghiệp và dân dụng.

● Xây mới và sửa chữa các loại lò công nghiệp.

●  Lắp đặt, sửa chữa các loại đường ống dân dụng và công nghiệp với mọi áp lực.

● Đại tu sửa chữa: lắp đặt động c(y điện Cao hạ thế công suất đến 2500 Kw điện thế 6KV.

● Xây lắp các đường day và trạm biến thế điện 35KV.

● Sửa chữa: trung đại tu các máy biến thế lò điện và máy biến thế. Công suất máy đến 50.000 KVA, điện thế đến 110 KV.

● Chỉnh rơle và kiểm định các thiết bị điện cao: hạ thế

SCOPE OF PRODUCTION AND BUSINESS

 ● Exploiting stones fur industries, construction and

transportation. Output is 200.000 m3/year.

● Producing cement PCB30, PCB40 used in con- struction and transportation. Output is 30.000 tons/year.

● Repairing: installing metallurgical and mining equipment.

● Building. repairing industrial and civil facilities.

● Manul’ctcturing, installing and repairing steel structures of industrial and civil facilities.

● Building and repairing industrial furnaces.

● lnstalling. repairing industrial and civil pipes under varlous pressures.

● Repairing: installing low-high voltage engines, capacity up to 2~500 Kw, voltage up to 6KV.

● Setting up electric lines and transformer up to 35 KV.

● Repairing, maintaining and overhauling electric arc furnace transformer and transformers.

● Capacity is up to 50.000 KVA. voltage is up to 1 10KV.

● Adjusting relay and testing low and high voltage electnc equipments.


Bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và thuộc tính sau: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>