CÔNG TY THÉP ĐÀ NẴNG

Địa chỉ tại Khu Công nghiệp Hòa Khánh Quận Liên Chiêu. TP Đà Nẵng. Phạm vi hoạt động sản xuất và kinh doanh các sản phẩm về thép, nguyên vật liệu...