TISCO CÔNG TY GANG THÉP THÁI NGUYÊN

Địa chỉ tại Phường Cam Giá, Thành phố Thái Nguyên. Khai thác, sản xuất và kinh doanh các lĩnh vực về cơ khí, luyện kim, nguyên liệu...