SSC CÔNG TY THÉP MIÊN NAM

Địa chỉ tại 56, Thủ Khoa Huân, Quận 1 , TP Hồ Chí Minh. Phạm vi hoạt đông kinh doanh các sản phẩm về thép