CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ BẮC THÁI

Địa chỉ tại Phường Tân Lập, Thành phố Thái Nguyên. Phạm vi hoạt động sản xuất và kinh doanh các sản phẩm kim khí, gia công và sản xuất các sản phẩm gang, kinh doanh bất động sản...