CÔNG TY KIM KHÍ HÀ NỘI

Địa chỉ tại 20 Tôn Thất Tùng, Phương Khương Thượng, Quận Đống Đa TP. Hà Nội. Phạm vi hoạt động sản xuất kinh doanh các mặt hàng kim khí, sản xuất gia công các sản phẩm thép; các dịch vụ giao vận, kho bãi...