CÔNG TY CƠ KHÍ MIỀN TRUNG

Địa chỉ tại 16 Thái Phiên, TP Đà Nẵng. Phạm vi hoạt động sản xuất và kinh doanh về kim khí, thép xây dựng, vật liệu. Kinh doanh khách sạn, đại lý cung ứng...