TRƯỜNG KỸ THUÂT CƠ KHÍ LUYỆN KIM SÀI GÒN

Viện được thành lập theo quyết định số 209 1/QĐ-UB-VX của Chủ Tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh ngày 05/04/2000. Đào tạo nhiều ngành nghề và hợp tác đào tạo với nhiều trường đại học trên thế giới.