CÔNG TY CƠ ĐIỆN LUYỆN KIM

Địa chỉ tại Phường Cam Giá TP. Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên. Phạm vi hoạt động sản xuất kinh doanh: Xi măng, khai thác đá, sửa chữa lắp đặt các thiết bị về luyện kim, khai khoáng, công trình điện...