Trân trọng sử dụng hàng nội địa là thiết thực yêu nước

An active use of domestic goods is truly patriotic  PGS TS NGUYỄN ĐỨC KHIỂN Nguyên Giám đốc Sở KH-CN-MT Hà Nội Để tồn tại và phát triển, con người cần được đáp ứng những nhu cầu tự nhiên theo tính bản năng của sinh tồn, xã hội càng phát triển, những nhu cầu càng phát […]