Xử lý nước thải công nghiệp luyện kim màu và thủy luyện

Xử lý nước thải công nghiệp luyện kim màu và thủy luyện

PGS TS NGUYỄN ĐỨC KHIỂN Nguyên giám đốc Sở KHCNMT Hà Nội  I.  NHÔM 1. Sản xuất nhôm Luyện nhôm bằng kiềm hoá bôxit (phương pháp BAYER) sinh ra một dung sinh aluminat natri chứa tạp chất vô cơ dưới dạng huyền phù (bùn đỏ), nó được lắng trong các thiết bị cô đặc và […]