Các giải pháp công nghệ thích hợp xử lý ô nhiễm môi trường trong ngành thép

Sau khi áp dụng các giải pháp SXSH, các dòng thải vẫn có các thành phần vượt quá tiêu chuẩn môi trường thì cần phải xử lý còn gọi là xử lý cuối đường ống). Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong sản xuất sắt-thép bao gồm khí thải, nước thải và […]