Thành lập liên doanh Vonfram đầu tiên tại Việt Nam

Thành lập liên doanh Vonfram đầu tiên tại Việt Nam

   Ngay sau khi cơ bản hoàn thành việc xây dựng Mỏ đa kim Núi Pháo của công ty TNHH Khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo tại huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, ngày 29/7 Tập đoàn Masan lại mở ra hướng phát triển bền vững trong hoạt động khai thác khoáng sản.

Đề nghị tăng thuế xuất khoáng sản

Đề nghị tăng thuế xuất khoáng sản

    Thẩm tra của ủy ban Tài chính-Ngân sách (TCNS) của Quốc hội cho rằng cần xem xét, nâng hợp lý thuế suất đối với một số tài nguyên lên cao hơn mức thuế suất thể hiện trong Tờ trình của chính phủ.