Tình hình sản xuất kim loại màu ở Tổng công ty Khoáng sản (TKV) và Tập đoàn công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam

Tình hình sản xuất kim loại màu ở Tổng công ty Khoáng sản (TKV) và Tập đoàn công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam

Production situation for non-ferrous metals in the  Minerals Corporation and the Group of Vietnam Coal and Minerals Industries TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN (TKV) HỘI KHOA HỌC KỸ-THUẬT ĐÚC-LUYỆN KIM (VIMICO)   \

Hiện trạng chế biến kim loại màu ở VIMICO và TKV

Hiện trạng chế biến kim loại màu ở VIMICO và TKV

Actual state of the nonferrous metal processing in VIMICO and TKV NGUYỄN TRUNG NGUYÊN Trưởng phòng kỹ thuật Tổng công ty Khoáng sản – TKV 1. SẢN XUẤT ĐỒNG ⊕ Năm 2008, Nhà máy luyện đồng Lào Cai sản xuất đồng catot bắt đầu đi vào hoạt động sản xuất. ⊕ Mục tiêu ban đầu sản […]