Sử dụng gang lỏng trong luyện thép lò điện hồ quang

Sử dụng gang lỏng trong luyện thép lò điện hồ quang

Với mục đích cung cấp thông tin tham khảo cho các đơn vị sản xuất thép trong nước, bài báo giới thiệu những lợi ích và công nghệ liên quan đến sử dụng gang lỏng trong luyện thép lò EAF trên thế giới…