Công nghệ chế tạo zircônit và ôxit zircôn từ quặng tinh zircôn

Công nghệ chế tạo zircônit và ôxit zircôn từ quặng tinh zircôn

Kết quả thử nghiệm khẳng định khả thi về công nghệ và thiết bị để triển khai ra quy mô sản xuất lớn nhằm xây dựng công nghiệp chế biến sâu khoáng sản zircôn và làm gia tăng giá trị nguồn tài nguyên khoáng sản của đất nước.