Sản lượng sắt hoàn nguyên trực tiếp thế giới năm 2018

Sản lượng sắt hoàn nguyên trực tiếp thế giới năm 2018

Global directed reduction iron production in 2018  HIỆP HỘI THÉP VIỆT NAM  Theo thống kê của Midrex: World Directed Reduction Statistics, sản lượng sắt hoàn nguyên trực tiếp (Directed Reduction Iron – DRI) của thế giới năm 2018 đã vượt kỷ lục 100 triệu tấn; đạt 100,49 triệu tấn; tăng 15 % so với năm […]

Sản xuất sắt hoàn nguyên trực tiếp năm 2016

Sản xuất sắt hoàn nguyên trực tiếp năm 2016

Theo thống kê của Midrex Technologies, Inc., sản lượng sắt hoàn nguyên trực tiếp (Direct Reduced Iron – DRI) năm 2016 của thế giới là 72,8  triệu  tấn;  tăng  ít  chút  so  với  năm  2015 (72,64 triệu tấn).