Nghiên cứu, sản xuất và ứng dụng thép ở Việt Nam

Nghiên cứu, sản xuất và ứng dụng thép ở Việt Nam

Reseach, production and use of steels in Vietnam 1) Báo cáo tại Hội thảo KH thuộc Chương trình KC-02/16-20 “Nghiên cứu, ứng dụng và phát triển công nghệ vật liệu mới”  PHẠM CHÍ CƯỜNG Chủ tịch Hội KHKT Đúc-Luyện kim VN I. TÌNH HÌNH CHUNG VỀ NGHIÊN CỨU VÀ SẢN XUẤT THÉP Ở VIỆT NAM […]

Ngành thép Việt Nam 9 tháng đầu năm 2017

Vietnam steel industry in 9 months of the year 2017 HIỆP HỘI THÉP VIỆT NAM 1. TÌNH HÌNH KINH TẾ VĨ MÔ Tăng trưởng GDP quý III đạt 7,46 %, mức cao kỷ lục trong nhiều năm qua và 9 tháng đầu năm 2017 đạt 6,41 %. Với tăng trưởng GDP quý I là 5,15 % , […]