Giản đồ trạng thái cân bằng E-pH và ứng dụng trong điện phân thiếc

Giản đồ trạng thái cân bằng E-pH và ứng dụng trong điện phân thiếc

Nghiên cứu này, đề cập đến ý nghĩa của các giản đồ trạng thái và cách xác lập các giản đồ trong quá trình điện phân tinh luyện thiếc. Equilibrium state diagram E-pH and its application in Sn-electrorefining Nguyễn Kim Thiết, Phạm Kim Đĩnh, Đinh Tiến Thịnh Đại học Bách khoa Hà Nội Tóm tắt […]

Điều chế dung dịch điện phân thiếc

Điều chế dung dịch điện phân thiếc

Nghiên cứu này giới thiệu các phương pháp chính để điều chế dung dịch SnSO4 sau đó lựa chọn và nghiên cứu trên mô hình trong phòng thí nghiệm, làm cơ sở áp dụng trong quy mô công nghiệp. Preparation of electrolyte solution for tin Nguyễn Kim Thiết, Phạm Kim Đĩnh, Đinh Tiến Thịnh Trường […]

Ảnh hưởng của chất phụ gia tới quá trình điện phân thiếc

Ảnh hưởng của chất phụ gia tới quá trình điện phân thiếc

Mục đích của nghiên cứu này là tìm các giải pháp kéo dài chu kỳ  rửa bùn anốt,  thậm chí để không phải rửa bùn anốt nửa chừng trong một chu kỳ anốt, tức là  tăng được chu kỳ  rửa bùn anốt dài bằng hoặc lâu hơn giá trị của một chu kỳ anốt. Influence […]