Nghiên cứu công nghệ sản xuất hợp kim hàn nhôm

Nghiên cứu công nghệ sản xuất hợp kim hàn nhôm

Hiện nay nhu cầu hợp kim hàn nhôm rất lớn. Mục tiêu của công trình này là nghiên cứu công nghệ sản xuất một số mác hợp… On the production technology of wedding alloys for aluminum Phạm Bá Kiêm, Lê Hồng Sơn và Nguyễn Minh Đạt Viện KH và CN Mỏ-Luyện kim Tóm tắt    […]