Một số kết quả nghiên cứu quá trình oxy hóa kim loại đồng ở nhiệt độ nung thấp

Một số kết quả nghiên cứu quá trình oxy hóa kim loại đồng ở nhiệt độ nung thấp

Bài báo trình bày về kết quả nghiên cứu quá trình oxy hóa đồng kim loại có sử dụng tác nhân ion Cl- làm chất hoạt hóa bề mặt bằng cách nung ở nhiệt độ thấp dưới 300 0C với mục đích tạo ra oxyt đồng…

Nghiên cứu hoàn thiện quá trình chuyển hóa tinh quặng sunfua đồng bằng phương pháp oxyclorua hóa

Nghiên cứu hoàn thiện quá trình chuyển hóa tinh quặng sunfua đồng bằng phương pháp oxyclorua hóa

Đã tiến hành chuyển hóa quặng đồng sunfua ở dạng khó hòa tan thành dạng oxyclorua dễ hòa tan trong dung dịch axit loãng ở điều kiện nhiệt độ và áp suất thông thường để thu được sản phẩm là dung dịch sunfat đồng phục vụ cho các khâu thủy luyện tiếp theo.

Nghiên cứu chuyển hóa đồng kim loại trong bã kết tủa đồng từ dây chuyền sản xuất kẽm thành các hợp chất dễ tan

Nghiên cứu chuyển hóa đồng kim loại trong bã kết tủa đồng từ dây chuyền sản xuất kẽm thành các hợp chất dễ tan

Bài báo trình bày về kết quả nghiên cứu quá trình oxyclorua hóa đồng kim loại trong bã thải từ dây chuyền điện phân của Nhà máy luyện kẽm Thái Nguyên thành các hợp chất đồng dễ tan.