Nghiên cứu xử lý khử Phốt pho trong gang lỏng bằng hỗn hợp CaO – FeO – CaF2

Nghiên cứu xử lý khử Phốt pho trong gang lỏng bằng hỗn hợp CaO – FeO – CaF2

Nghiên cứu này được thực hiện nhằm mục tiêu đánh giá sự ảnh hưởng của %P trong gang lỏng tới công nghệ luyện thép và xử lý đưa được hàm lượng P trong gang lỏng từ mức ban đầu là 0,12% xuống thấp hơn 0,07% để mang lại hiệu quả tốt cho luyện thép.

Nghiên cứu hành vi tái ôxy hóa thép lỏng

Nghiên cứu hành vi tái ôxy hóa thép lỏng

Bài báo trình bày một số kết quả nghiên cứu hành vi tái ôxy hóa thép lỏng. Thí nghiệm xác định mức độ cháy hao các nguyên tố khi thép lỏng tiếp xúc với môi trường không khí đã được tiến hành trong lò điện cảm ứng trung tần dung tích 10 kg tại Trường […]