Các chỉ số bền vững của ngành thép thế giới

Các chỉ số bền vững của ngành thép thế giới

Sustainable indicators of the world steel industry TS NGUYỄN VĂN SƯA Từ năm 2004, hàng năm Hiệp hội Thép thế giới đã công bố các chỉ tiêu bền vững của ngành. Các chỉ tiêu bền vững của ngành thép bao gồm 8 chỉ tiêu và được chia thành 3 nhóm: các chỉ tiêu bền vững […]