Ứng dụng kim loại đất hiếm (KLĐH) trong luyện thép

Ứng dụng kim loại đất hiếm (KLĐH) trong luyện thép

  Bài báo này đưa ra các ví dụ về việc ứng dụng thực tế KLĐH trong luyện thép. Nước ta có trữ lượng lớn về KLĐH và chắc chắn rằng nguồn tài nguyên này sẽ góp phần tích cực vào công nghệ tinh luyện thép ngoài lò để nâng cao chất lượng thép.

Nghiên cứu công nghệ luyện thép không gỉ austenit hệ CrMn thay thế hệ CrNi

Nghiên cứu công nghệ luyện thép không gỉ austenit hệ CrMn thay thế hệ CrNi

Việc sử dụng mangan thay thế niken trong thép hợp kim nói chung và thép không gỉ nói riêng sẽ đem lại lợi ích kinh tế cao. On the replace of nickel by mananese in austenitic stainless steels Bùi Văn Mưu Trường Đại học bách khoa Hà Nội Lê Quang Hiếu Viện Luyện kim đen […]