Chuyện của ba tôi và người thầy của ông về lò cao VN đầu tiên

Chuyện của ba tôi và người thầy của ông về lò cao VN đầu tiên

Những ngày đầu xuân Tết Canh Tý, nhân lễ 100 ngày mất của Nhà giáo nhân dân Nguyễn Xuân Chánh, tôi cùng người bạn vong niên, nhà giáo Nguyễn Hoàng Nghị, đã đến thắp nén hương tưởng nhớ người thầy quá cố…