Chế biến ôxít titan hóa trị thấp từ ilmênit Việt Nam

Chế biến ôxít titan hóa trị thấp từ ilmênit Việt Nam

Bài báo mô tả chi tiết các công đoạn trong quy trình. Quy trình công nghệ này được xây dựng với mục đích đa dạng hóa sản phẩm từ ilmênit Việt nam, vừa tiết kiệm năng lượng, giảm thiểu ô nhiễm môi trường.