Tổ chức AUS-FERIT trong gang cầu ADI

Tổ chức AUS-FERIT trong gang cầu ADI

Bài báo này đề cập đến chế độ xử lý nhiệt để tạo ra các dạng tổ chức tế vi khác nhau với cơ tính khác nhau của gang cầu ADI. AUS-FERITE structure in austempering ductile iron (ADI) Phùng Thị Tố Hằng ĐH Bách khoa Hà Nội Lại Minh Dũng Tổng công ty Máy động […]