Dự án sản xuất các mác hợp kim kim loại màu cơ tính cao

Dự án sản xuất các mác hợp kim kim loại màu cơ tính cao

Từ các kết quả nghiên cứu đã xây dựng quy trình công nghệ ổn định, sản xuất một lượng sản phẩm doanh thu đạt khoảng 1 tỷ đồng/năm và tiếp cận thị trường để nâng cao sản lượng sản xuất hàng năm.