Hội nghị Tổng kết hoạt động năm 2016 và Lễ kỷ niệm 15 năm Thành lập Hiệp hội Thép Việt Nam (2001 – 2016)

Hội nghị Tổng kết hoạt động năm 2016 và Lễ kỷ niệm 15 năm Thành lập Hiệp hội Thép Việt Nam (2001 – 2016)

Ngày 05/01/2017, tại Trung tâm Hội nghị Star Galaxy – 87 Láng Hạ – Hà Nội, Hiệp hội Thép Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động năm 2016 và Lễ kỷ niệm 15 năm thành lập Hiệp hội Thép Việt Nam (2001 – 2016).

Hội nghị tổng kết công tác năm 2011 và triển khai công tác năm 2012 của Hiệp hội Thép Việt Nam

The annual staff meeting of the VSA Phùng Viết Ngư     Ngày 22 tháng 2 năm 2012 Hiệp hội Thép Việt Nam đã tiến hành hội nghị tổng kết công tác năm 2011 và triển khai công tác năm 2012 tại Hội trường Tổng công ty Thép Việt Nam – số 91 Láng Hạ, Hà […]