Giải pháp giảm phát thải khí nhà kính trong quá trình sản xuất gang-thép ở Việt Nam

Giải pháp giảm phát thải khí nhà kính trong quá trình sản xuất gang-thép ở Việt Nam

Solutions to reduce greenhouse gas emissions in the production process of cast iron and steel in Vietnam TS NGHIÊM GIA – Hội KHKT Đúc-Luyện kim Việt Nam KS VŨ TRƯỜNG XUÂN – Hội KHKT Đúc-Luyện kim Việt Nam KS PHẠM BÁ KIÊM  – TT KHCN Kim loại Email: nghiemgia53@gmail.com 1. KHÁI QUÁT VỀ PHÁT THẢI KHÍ […]