Nghiên cứu nấu luyện và chế tạo thỏi đúc hợp kim nhôm B96ц-1 bằng công nghệ đúc  bán liên tục  cho một  số ứng  dụng đặc biệt

Nghiên cứu nấu luyện và chế tạo thỏi đúc hợp kim nhôm B96ц-1 bằng công nghệ đúc bán liên tục cho một số ứng dụng đặc biệt

Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu ban đầu về công nghệ nấu luyện và đúc hợp kim nhôm  B96ц-1 tại Xí nghiệp Cơ khí 59/Z127, Tổng cục  Công  nghiệp Quốc  Phòng…