Ý kiến về dự án mở rộng giai đoạn 2 nhà máy Gang-Thép Thái Nguyên

Ý kiến về dự án mở rộng giai đoạn 2 nhà máy Gang-Thép Thái Nguyên

Interview with Mr Pham Chi Cuong about the Thai Nguyen Iron and Steel Factory Project of Phase 2 PHỎNG VẤN ÔNG PHẠM CHÍ CƯỜNG DO LAM THANH THỰC HIỆN 1) Ông nhìn nhận thế nào về việc điều chỉnh vốn hợp phần dự án và tăng tổng mức đầu tư ở dự án mở rộng giai […]