Giản đồ trạng thái cân bằng E-pH và ứng dụng trong điện phân thiếc

Giản đồ trạng thái cân bằng E-pH và ứng dụng trong điện phân thiếc

Nghiên cứu này, đề cập đến ý nghĩa của các giản đồ trạng thái và cách xác lập các giản đồ trong quá trình điện phân tinh luyện thiếc. Equilibrium state diagram E-pH and its application in Sn-electrorefining Nguyễn Kim Thiết, Phạm Kim Đĩnh, Đinh Tiến Thịnh Đại học Bách khoa Hà Nội Tóm tắt […]