Số 38 tháng 10/2011

Số 38 tháng 10/2011

Một số bài viết về kỷ niệm 55 năm ngày thành lập trường Đại học Bách Khoa Hà Nội của các tác giả Đào Minh Ngừng, Phạm Chí Cường cùng những sự kiện cũng như công trình nghiên cứu mới.