Công nghiệp tạo phôi đúc của VEAM

Công nghiệp tạo phôi đúc của VEAM

VEAM metal casting industry NGUYỄN MẠNH CHUNG Trưởng ban Đầu tư xây dựng cơ bản VEAM Đúc là một trong những phương pháp tạo phôi được áp dụng rộng rãi nhất trong lĩnh vực cơ khí chế tạo của mọi ngành công nghiệp. Phương pháp đúc đặc biệt tỏ rõ ưu thế vượt trội của […]